Ujęcie w księgach rachunkowych usług związanych z budową stoisk wystawienniczych za granicą – podatek VAT

Spójrzmy jak w księgach rachunkowych ująć te transakcje. Są to sytuacje, gdy polska firma świadczy usługi albo za granicą, albo zagranicznemu kontrahentowi. Pominięto zdarzenia dotyczące współpracy dwóch polskich podmiotów.

Wątpliwości wiążą się przede wszystkim z kwestią miejsca opodatkowanie tych usług na gruncie ustawy VAT. Ale istotne jest także w jaki sposób udokumentować i ująć te usługi w księgach rachunkowych.

Zabudowa i aranżacja stoiska targowego jest usługą o charakterze krótkotrwałym. Demontaż stoiska po zakończonych targach, powtórne wykorzystanie elementów zabudowy bądź ich całkowite zużycie wskazują na brak trwałego powiązania z nieruchomością jaką jest hala targowa. W przypadku świadczenia tego typu usług to klient wskazuje miejsce organizacji i charakter targów, w których będzie brał udział, a także, wspólnie ze zleceniobiorcą ustala ostateczny projekt swojego stoiska targowego. Zadaniem zleceniobiorcy jest zabudowa i aranżacja takiego stoiska zgodnie z zawartą umową bądź zamówieniem. Obejmuje ona montaż podłóg, ścianek, oświetlenie, wyposażenie stoiska w niezbędne meble, sprzęt AGD itp. Część elementów zużywanych do zabudowy i wyposażenia takiego stoiska jest wykorzystywana wielokrotnie (meble, sprzęt AGD), a część tylko raz np. wykładzina. Podmiot świadczący usługę wykonuje montaż na miejscu organizacji targów, a po ich  zakończeniu dokonuje demontażu stoiska. Jego elementy wracają do przedsiębiorstwa chyba, że klient zakupił jakieś elementy na własność razem z wykonaną usługą.

Powyższe oznacza, iż w przypadku świadczenia tego typu usług na rzecz kontrahentów nie mających miejsca zamieszkania ani siedziby w Polsce należy zastosować art. 28b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., a od dnia 26 sierpnia 2011r. tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności, stałe miejsce zamieszkania lub zwykle miejsce pobytu.

Nie będą tu miały zastosowania wyjątki przewidziane w art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1 a, art. 28g ust 1, art. 28i, art. 28j i art. 28n ustawy VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *