Ujęcie w księgach rachunkowych usług związanych z budową stoisk wystawienniczych za granicą – przykłady zdarzeń, część 3

Różne sytuacje zostaną zilustrowane kolejnymi przykładami. W poprzedniej część zaprezentowane zostały przykłady sytuacji, gdy usługa świadczona jest poza terytorium Rzeczpospolitej. Teraz nieco inne sytuacje.

Przykład 3

Usługobiorca posiadający siedzibę w Niemczech bierze udział w targach organizowanych w Polsce. Firma na jego rzecz wykonała usługę aranżacji stoiska. W Polsce podatnik ten nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności.

Księgowanie

  • Wn Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi 10500 zł
  • Ma Przychody ze sprzedaży usług – kraj 10500 zł

Miejscem świadczenia dla usług zabudowy i aranżacji stoisk będzie miejsce, w którym znajduje się siedziba działalności gospodarczej usługobiorcy, zgodnie z art. 28b ust. 1 ww. ustawy czyli Niemcy.

Przykład 4
Na zlecenie podatnika szwajcarskiego wykonano aranżacje stoiska na targach w Berlinie. Wartość usługi to 8.000 CHF czyli 27.600 zł
Księgowanie

  • Wn Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi 27.600 zł
  • Ma Przychody ze sprzedaży usług – zagranica 27.600 zł

miejscem świadczenia dla usług zabudowy i aranżacji stoisk będzie miejsce, w którym znajduje się siedziba działalności gospodarczej usługobiorcy, zgodnie z art. 28b ust. 1 ww. ustawy czyli Szwajcaria.

Przykład 5
Na zlecenie podatnika z Ukrainy dokonano montażu stoisk na targach w Berlinie. Wartość usługi to 8000 euro czyli 33.600 zł
Księgowanie

  • Wn Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi 33.600 zł
  • Ma Przychody ze sprzedaży usług – zagranica 33.600 zł

Miejscem świadczenia dla usług zabudowy i aranżacji stoisk będzie miejsce, w którym znajduje się siedziba działalności gospodarczej usługobiorcy, zgodnie z art. 28b ust. 1 ww. ustawy czyli Ukraina.

Przykład 6
Na rzecz kontrahenta z Japonii dokonano montażu i aranżacji stoiska w Kijowie. Wartość usługi to 25.000 $ czyli 79.500 zł
Księgowanie

  • Wn Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi 79.500 zł
  • Ma Przychody ze sprzedaży usług – zagranica 79.500 zł

Miejscem świadczenia dla usług zabudowy i aranżacji stoisk będzie miejsce, w którym znajduje się siedziba działalności gospodarczej usługobiorcy, zgodnie z art. 28b ust. 1 ww. ustawy czyli Japonia.

We wszystkich wyżej wskazanych sytuacjach faktura musi być wystawiona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 68, poz. 360). Będzie wtedy to zgodne z regulacjami art. 20 ustawy o rachunkowości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *