Polska nie radzi sobie z luką w VAT?

KE podkreśliła, iż statystyki wskazują na poprawę w ściągalności podatku VAT w Polsce (ograniczenie luki względem danych z 2012 r., kiedy to wynosiła 26 % pozwoliło na wzrost wpływów budżetowych na poziomie 2 mld PLN), jednakże nadal w niewystarczającym stopniu.
Zwalczanie luki w VAT stanowi jeden z priorytetów w działaniach administracji skarbowej dokonującej w ostatnich latach licznych zmian prawnych mających na celu uszczelnienie polskiego systemu podatkowego czego przykładem jest wspominane przez KR skonsolidowanie w 2014 r. funkcji organizacyjnych i wprowadzenie jednolitej bazy numerów identyfikacji podatkowej.
Informacje płynące z Brukseli pozwalają stwierdzić, iż jeszcze w 2016 r. zostanie przedstawiony przez MF pakiet nowych regulacji uniemożliwiających wyłudzenie zwrotu podatku VAT czy pomagających wykryć uchylanie się podatników od opodatkowania VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *