„Polski ład” wprowadza tzw. ulgę sponsoringową dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy w ramach ulgi sponsoringowej w „Polskim ładzie” będą mogli odliczać od podatku dodatkowe 50 proc. kosztów uzyskania przychodów z „działalność społecznie pożytecznej” związanej np. z finansowaniem zawodów sportowych – przekazało Ministerstwo Finansów.

Resort finansów zwrócił uwagę w czwartkowej informacji, że „Polski ład” to m.in. zachęta podatkowa dla przedsiębiorców, którzy angażują się w działalność społecznie pożyteczną (CSR) i wspierają działalność sportową, kulturalną, szkolnictwo wyższe oraz naukę, a przez to „rozwój lokalnych społeczności”.

Zaznaczono, że jest to rozwiązanie nowe. „Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (podstawy opodatkowania) 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę” – wskazano. Zaznaczono, że suma odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym: z pozarolniczej działalności gospodarczej – PIT; z przychodów z innych niż przychody z zysków kapitałowych – CIT.

Dla kogo

Dodano, że ulga sponsoringowa jest skierowana do przedsiębiorców – podatników PIT osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, a także do podatników CIT, uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. „Z preferencyjnego rozwiązania będą mogły zatem skorzystać różne grupy firm np. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą czy też spółki osobowe” – wyjaśniono.

Resort zaznaczył, że w praktyce ulga pozwoli podatnikowi rozliczyć w podatku dochodowym 150 proc. poniesionych kosztów: 100 proc. jako koszt uzyskania przychodów, 50 proc. jako odliczenie w ramach ulgi.

Według MF w przypadku skorzystania z ulgi sponsoringowej odliczeniu będą podlegały koszty, które nie zostały podatnikowi zwrócone w jakikolwiek sposób. „Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty” – podkreślono. Wyjaśniono, że podatnik korzystający z odliczenia będzie składał w terminie złożenia zeznania, w którym dokonuje tego odliczenia informację, według ustalonego wzoru, zawierającą wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu.

Sposób działania

Wskazując na zastosowanie ulgi sponsoringowej resort dał przykład przedsiębiorcy, który finansuje imprezę sportową (zawody sportowe) w zamian za usługi reklamowe. „Poniesiony koszt to kwota 30 tys. zł wynikająca z umowy sporządzonej na piśmie i przelana na rachunek organizatora zawodów sportowych” – wskazano. Wyjaśniono, że przedsiębiorca kwotę 30 tys. zł rozlicza w kosztach uzyskania przychodów. Dodatkowo 15 tys. zł odlicza od podstawy opodatkowania w ramach ulgi.

Przy założeniu, że przedsiębiorca opłaca podatek liniowy według 19 proc. stawki i wykazuje dochód z działalności w kwocie 100 tys. – zyska 2850 zł. „Bez ulgi zapłaci podatek w kwocie 19 tys. zł, a z ulgą – 16 150 zł” – podał resort.

1 stycznia weszła w życie podatkowa część „Polskiego ładu”. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znikła ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 12 800 zł.

Źródło: Bankier.pl

Jeśli chcesz dowiedzieć sie wiecej, zapisz sie na szkolenie

ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *