Przyszłość polskich firm rodzinnych – podsumowanie, część 4

Biorąc jednak pod uwagę trendy na światowych rynkach, gdzie problem ten jest doskonale znany, w Polsce prognozuje się wzrost fuzji i przejęć firm rodzinnych oraz aktywność inwestorów zewnętrznych. Szczególnie zainteresowane firmami rodzinnymi będą fundusze typu Private Equity, które będą kupować dobrze prosperujące firmy, a po osiągnięciu odpowiednio wysokich stóp zwrotów, sprzedawać je. Funkcjonowanie firm pod kontrolą nowych właścicieli, a później ich sprzedaż będzie się już odbywać bez rodzinnych sentymentów.

Właściciele firm rodzinnych, którzy chcą stworzyć firmę na miarę Blikle czy Mokate, muszą już teraz zacząć przygotowywać biznes i sukcesora na zmiany. Niedocenienie problemu sukcesji i odpowiedniego przygotowania do transferu własności i zarządzania może się okazać początkiem końca wielu firm rodzinnych w Polsce.

Jest też dobra wiadomość – sprawdzone rozwiązania problemów firm rodzinnych istnieją i są z powodzeniem stosowane w praktyce światowej i europejskiej. Trzeba tylko starać się do takich rozwiązań dotrzeć lub skorzystać z pomocy zewnętrznych specjalistów.

Źródła:

 • Badanie przedsiębiorstw rodzinnych 2007/08 przeprowadzone przez PricewaterhouseCoopers
 • Raport PARP – Badanie firm rodzinnych; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa, grudzień 2009
 • The End of a 1,400-Year-Old Business, Business Week, Raport Specjalny, kwiecień 2007
 • Informacje opublikowane przez stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych

Firmy rodzinne – podsumowanie:

 Atuty  Problemy  Rozwiązania
 • Elastyczność w budowaniu biznesu
 •  Dobry kontakt z klientem
 • Innowacyjność
 • Zaangażowanie i motywacja pracowników „z rodziny”
 • Pozytywna atmosfera pracy
 • Długofalowa perspektywa rozwoju
 • Skłonność do inwestycji
Rodzinność

 • Niedowartościowanie pracowników „spoza rodziny”
 • Niechęć do zatrudniania profesjonalnych, zewnętrznych menadżerów
 • Zamknięcie się na wiedzę „z zewnątrz”
 • Brak jasno sprecyzowanej strategii rozwoju
 • Brak kultury prawnej i planowania podatkowego
 • Złe zarządzanie personelem

Sukcesja

 • Niedocenianie problemu sukcesji
 • Brak planu sukcesji
 • Brak odpowiedniego przygotowania sukcesora
 • Szkolenia oraz kursy w zakresie:

  – kultury organizacji
  – regulacji prawnych i administracyjnych
  – zarządzania strategicznego (wymiar finansowy i organizacja pracy)
  – zarządzania personelem
  – planowania sukcesji i rozwoju firmy

 • Zaczerpnięcie sprawdzonych rozwiązań wykorzystywanych w firmach zagranicznych
 • Korzystanie z wiedzy i doświadczeń firm doradczych, specjalizujących się w doradztwie dla firm rodzinnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *