Polsko-japońska współpraca jądrowa

Nawiązanie współpracy między Ministerstwem Gospodarki RP i Ministerstwem Gospodarki, Handlu i Przemysłu Japonii pozwoli stronie polskiej korzystać z japońskich doświadczeń dotyczących uruchomienia i eksploatacji elektrowni atomowych, zagospodarowania odpadów radioaktywnych, szkolenia kadr oraz komunikacji społecznej.

Strony zgodnie zadeklarowały, że wykorzystanie energii jądrowej w celach pokojowych stanowi ważny czynnik wspierania rozwoju społecznego i gospodarczego obu krajów. Jest również istotnym elementem działań na rzecz redukcji wpływu gazów cieplarnianych na klimat.

 

Rzeczpospolita Polska i Japonia są członkami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, stronami Układu o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej oraz partnerami w Globalnym Partnerstwie na rzecz Energii Jądrowej.

Japonia zapoczątkowała program rozwoju energetyki jądrowej w latach 70. Obecnie zajmuje trzecie miejsce w świecie pod względem liczby czynnych reaktorów.

MG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *