Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej

Usługa jest adresowana do wszystkich firm, niezależnie od okresu dotychczasowego działania czy branży. Składa się z dwóch zasadniczych etapów:

Etap I – diagnoza potrzeb biznesowych – to identyfikacja problemów oraz potrzeb klienta związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Identyfikacja ta polega na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu z klientem, analizy dokumentów oraz wskazaniu metod rozwiązania zdiagnozowanych potrzeb.

Etap II to wsparcie doradcze w zakresie zidentyfikowanych potrzeb przedsiębiorcy w 4 obszarach:

•    spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (wywiązywanie się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i Urzędu Skarbowego);

•    marketing przedsiębiorstwa (przygotowanie strategii marketingowej, analizy SWOT, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na  pozycję strategiczną firmy itp.);

•    organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności itp.);

•    finanse przedsiębiorstwa (opracowanie kosztorysu przedsięwzięcia, zarządzanie kapitałem obrotowym, pozyskiwanie źródeł finansowania, postępowanie w przypadku zagrożenia „zatorem płatniczym”, wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank itd.).

Koszt usługi to maksymalnie 120 zł, czyli 5% wartości całej usługi. Pozostałe 95% jest finansowane z programu POKL i ta kwota stanowi dla firm pomoc de minimis.

Pilotaż obejmie nawet 1 000 przedsiębiorstw i będzie prowadzony w tym roku na terenie 11 województw Polski przez następujące instytucje:

Więcej informacji: http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/pilotaze/asysta

 

PARP/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *