Poradnik turysty: Czy cena wycieczki może ulec zmianie?

oszustwa biur podróży
Biuro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bagaż uczestników w przypadku jego zamiany, zapomnienia, zagubienia lub kradzieży – to jedno z niezgodnych z prawem i wpisanych do Rejestru klauzul niedozwolonych, niestety nadal stosowanych postanowień przez przedsiębiorców turystycznych we wzorcach umownych. Zgodnie z prawem organizator imprezy turystycznej nie może wyłączyć swojej odpowiedzialności za zaginięcie bagażu klienta, podczas wycieczki.
 

czego nie możne zabraknąć w umowie z przedsiębiorcą turystycznym?
Do usług turystycznych zaliczamy usługi przewodników, hotelarskie oraz wszystkie inne świadczone turystom lub odwiedzającym. W każdej umowie o świadczenie usług turystycznych powinny się znaleźć określone w przepisach elementy: dane biura podróży, wraz z jego numerem w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, cena, sposób zapłaty oraz zakres ubezpieczenia wraz z danymi ubezpieczyciela. Konsument powinien wiedzieć o tym, jakie przepisy regulują kwestie umowy, a także jak i kiedy może złożyć reklamację, dlatego informacje o tym powinny także znaleźć się w umowie. Każde biuro podróży powinno mieć gwarancję bankową lub ubezpieczeniową albo umowę ubezpieczenia na wypadek bankructwa. Dysponentem pieniędzy z gwarancji lub ubezpieczenia jest marszałek województwa, w którym jest zarejestrowany przedsiębiorca.
czy cena może się zmienić? 
Koszt imprezy po podpisaniu umowy nie może się zmienić. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy kontrakt wyraźnie to przewiduje i to w ściśle określonych przypadkach: wzrost kursów walut, kosztów transportu oraz opłat urzędowych, w tym podatków. Biuro podróży powinno udokumentować wpływ na zmianę ceny, a konsument może się nie zgodzić na propozycję, wypowiedzieć umowę i odzyskać wszystkie wpłacone pieniądze. Warto jednak pamiętać, że na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej – jej cena, nawet w tych szczególnych wymienionych wyżej przykładach nie może ulec zmianie.

 

reklamację można składać w ciągu 30 dni
Reklamować możemy m.in.: niezgodną z umową kategorię hotelu, zgubiony bagaż, opóźniony samolot, dłuższą odległość od plaży i inne nieprawidłowości. Pomocna może być tabela frankfurcka, która procentowo określa możliwości obniżki. Nie jest ona jednak dokumentem oficjalnym, ale może być przydatna w oszacowaniu odszkodowania. Na złożenie reklamacji mamy 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej. Należy ją złożyć pisemnie w siedzibie organizatora turystyki. Musi ona wskazywać uchybienia w sposobie wykonania umowy, którą klient zawarł z organizatorem imprezy turystycznej oraz określać nasze żądanie. Pamiętajmy – jeśli organizator nie ustosunkuje się do skargi w terminie 30 dni od jej złożenia, przyjmuje się, że uznał ją za uzasadnioną. Oferty first minute i last minute, mimo że są sprzedawane po niższej cenie podlegają reklamacji na tych samych zasadach co imprezy nieobjęte promocją.

Składając reklamację można skorzystać z formularza w sekcji wzory pism  na stronie internetowej UOKiK. Bezpłatnych porad w całym kraju udzielają powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów, którzy mogą pomóc także w razie odrzucenia reklamacji. Porady można uzyskać także dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii 800 007 707 czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

UOKiK/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *