Porozumienie MG i Banku Światowego nt. reform gospodarczych

W opinii wiceministra Marcina Korolca rekomendacje specjalistów Banku Światowego pomogą przygotować reformy polskiemu rządowi co w konsekwencji poprawi klimat biznesowy w Polsce. – Współpraca z Bankiem Światowym jest szansą na poprawę krajowej pozycji w corocznym raporcie „Doing Business” – zaakcentował wiceszef MG.

Wytłumaczył, że w corocznym raporcie, analizie poddawane są wskaźniki nt. warunków prowadzenia działalności gospodarczej w określonym kraju na tle innych państw. Dodał, że Polska zrealizowała wiele zmian upraszczających prawo dla ludzi biznesu. – Znowelizowaliśmy m.in. ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Zaakceptowaliśmy również ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczej, która stabilizuje bezpieczeństwo obrotu i zapobiega utrudnieniom płatniczym – oświadczył podsekretarz stanu w MG.

Nadmienił, że realizujemy unijną reformę Better Regulation, za przyczyną której redukujemy obciążenia administracyjne o 25 proc. do 2010 r. – Umacniamy również rolę Oceny Skutków Regulacji, które są analizowane już na poziomie tworzenia prawa – zaakcentował wiceminister Korolec.

Według Thomasa Laursena, menedżera Banku Światowego dla Polski i krajów bałtyckich, dokonaliśmy istotnych postępów w upraszczaniu prawa dla firm. – W 2009 r. nastąpiła zauważalna poprawa w kilku dziedzinach o nadrzędnym znaczeniu dla przedsiębiorców. Zaliczyć tu można założenie działalności, uzyskanie kredytu, płacenie podatków i zamykanie firmy – oznajmił Thomas Laursen. W ubiegłorocznym rankingu, gdzie udział wzięło 183 krajów, Polska uplasowała sie na 72. miejscu.

Zaakcentował, że memorandum o kooperacji z MG to dowód na wsparcie, jakiego Bank Światowy udziela Polsce w dążeniach do usprawnienia przepisów traktujących o sprawach związanych z prowadzeniem biznesu. – Dla Banku Światowego dzisiejsze porozumienie to okazja na rozszerzenie aktywności w Polsce o ofertę usług doradczych – nadmienił Thomas Laurse.

***

Porozumienie „Doing Business Reform Memorandum” dotyczy projektu dotyczącego poprawy regulacji gospodarczych w Polsce. Odnosi się do 5 fundamentalnych zakresów analizowanych w raporcie „Doing business”:

    * rozpoczęcie działalności,
    * otrzymanie pozwolenia na budowę,
    * odprowadzanie podatków,
    * protekcja inwestorów,
    * rejestracja nieruchomości.

MG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *