Porozumienie ws. zwalczania oszustw podatkowych

Na Radzie zapadła decyzja o zatwierdzeniu udzielenia Irlandii wsparcia finansowego. Irlandia będzie mogła skorzystać z pożyczek do wysokości 22,5 mld EUR w ramach mechanizmu wsparcia finansowego.

Ministrowie dokonali także oceny wpływu reform emerytalnych na stabilność finansów publicznych oraz przyjęli konkluzje w sprawie zapobiegania, zarządzania i rozwiązywania sytuacji kryzysowych w sektorze finansowym.
 

Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) odbyła sie 7 grudnia w Brukseli.

 

MF/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *