Portal na temat antyterroryzmu

Na portalu możemy znaleźć różnego rodzaju wskazówki, poradniki dla mieszkańców na temat sposobów działania w sytuacjach zagrożenia atakiem terrorystycznym. Jest także możliwość zasięgnięcia informacji na temat obecnego poziomu zagrożenia terroryzmem. Na portalu będą zamieszczone regulacje prawne i krajowe publikacje na temat przeciwdziałania zdarzeniom terrorystycznym. Opublikowany jest także opis działania systemu antyterrorystycznego RP oraz międzynarodowej kooperacji w tym obszarze.

Wszelkie materiały publikowane na portalu  antyterroryzm.gov.pl  są przygotowywane przez służby i instytucje będące w skłądzie Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych. Przewodniczącym Zespołu jest minister spraw wewnętrznych i administracji.

 
W pracach biorą także udział: minister finansów, minister obrony narodowej, minister spraw zagranicznych, minister sprawiedliwości oraz sekretarz Kolegium do spraw Służb Specjalnych, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szef Agencji Wywiadu, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, szef Biura Ochrony Rządu, komendant główny Policji, komendant główny Straży Granicznej, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, szef Służby Wywiadu Wojskowego, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, komendant główny Żandarmerii Wojskowej, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, szef Służby Celnej, szef Obrony Cywilnej Kraju oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
 
 
MSWiA/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *