Za zobowiązania podatkowe odpowiadają wszyscy członkowie zarządu

Zatem obejmując stanowisko członka zarządu spółki należy liczyć się z odpowiedzialnością solidarna. Wynika to z wyroku WSA w Warszawie, który orzekł, że postępowanie egzekucyjne za zaległości podatkowe spółki kapitałowej należy prowadzić wobec wszystkich członków zarządu, a nie tylko wobec jednego z nich. W domyśle do spraw finansowych lub prezesa zarządu. Odpowiedzialność tylko głównego księgowego, będącego członkiem zarządu lub prezesa zarządu jest nie zgodne z zapisami Ordynacji podatkowej (tekst. jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 3249/08 (nieprawomocny). Niepublikowany

Jedna myśl na temat “Za zobowiązania podatkowe odpowiadają wszyscy członkowie zarządu”

  1. Odpowiadając p Monice
    teoretycznie można sfinanować taki wyjazd z ZFŚS – w świetle np wyroku SN z 23 października 2008 r., sygn. akt II PK 74/08 może być uznane to za działalność socjalną jako rodzaj działalności rekreacyjnej lub działalności na rzecz różnych form wypoczynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *