Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym nie jest konsumentem

Powyższe oznacza, iż UOKiK nie będzie mógł interweniować w interesie osób dochodzących odszkodowania z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Niestety SN nie podzielił opinii, iż status konsumenta przyznany powinien zostać każdej osobie fizycznej, pod warunkiem, iż działa ona w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową. Takie stanowisko wynika z celu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, którym jest ochrona słabszych, nieprofesjonalnych uczestników rynku przed naruszającymi ich interesy działaniami przedsiębiorców – tj. profesjonalnych podmiotów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *