Powrót asesora sądowego?

W wyniku zmian asesor będzie powołany przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa (tak samo zatem jak sędzia) ale na okres 5 lat. Projekt przewiduje powrót asesora nie tylko do sądów powszechnych ale również w postępowaniu sądowo – administracyjnym. Nowatorskim rozwiązaniem jest ocena działalności orzeczniczej asesora – przeprowadzana po 2 latach z pozytywną oceną umożliwia asesorowi po zakończeniu asesury brać udział w konkursach na sędziego sądu rejonowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *