Pozbawienie wspólników prawa do reprezentowania spółki jawnej

Jednocześnie jednak nie jest możliwe pozbawienie prawa do reprezentowania wszystkich wspólników spółki jawnej. Należy również pamiętać, że spółka może być reprezentowana również przez inne podmioty np. prokurenta czy pełnomocnika.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.)
 
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl

 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *