Poziom (nie)dostosowania prawa krajowego do unijnego

prowizoryczny system obsługi nr alarmowego 112

Wśród zobowiązań Polski, które nałożone zostały na nasz kraj z dniem przystąpienia do UE , znalazł się obowiązek stworzenia warunków prawnych, technicznych i organizacyjnych umożliwiających korzystanie przez abonentów z jednego europejskiego numeru alarmowego 112. Z raportu NIK wynika, że Polska od sześciu lat nie potrafi uruchomić spójnego i sprawnego systemu obsługi numeru alarmowego 112. Mimo pokaźnych funduszy pomocowych przeznaczonych na realizację tego celu, system działa nadal prowizorycznie i nieskutecznie.

Polska na 7 miejscu pod względem liczby gospodarstw ekologicznych

NIK zweryfikowała także, jak Polska radzi sobie z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej. Pod lupą kontrolerów NIK znalazło się rolnictwo ekologiczne. UE w ciągu czterech lat (1 lipiec 2005 – 30 czerwiec 2009) przekazała na ten cel ponad 609 mln zł. Pozostałe 42 mln zł pochodziły ze środków budżetowych. Polska pod względem liczby gospodarstw ekologicznych zajmuje obecnie siódme miejsce w UE. Produkty takich gospodarstw są wysokiej jakości i spełniają wymagania stawiane żywności ekologicznej. Raport z kontroli zwrócił jednak uwagę na kilka nieprawidłowości, w tym m.in. nieprecyzyjne przepisy dotyczące upraw ekologicznych (wymagania uprawy) oraz nie przestrzeganie formalnych zasad prowadzenia produkcji (w 40 proc. skontrolowanych gospodarstw).

 

wykorzystanie środków pomocowych z budżetu UE na średnim poziomie
Wyniki 70 unijnych kontroli, które przeprowadziła NIK w latach 2004 – 2008, stały się podstawą zbiorczego raportu opisującego wykorzystywanie przez Polskę środków pomocowych z budżetu UE. Z perspektywy lat 2004 – 2006 Polska plasowała się pod tym względem w środku stawki państw Wspólnoty Europejskiej.

 

NIK/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *