Pożyczka na podatek od pożyczki – czyli o pożyczaniu znajomym i skutkach podatkowych

Każde jednak z nich przestrzega nas przed pożyczaniem, a mimo to umowa pożyczki była, jest i zapewne będzie bardzo powszechną umową.
Umowa ta jest, a właściwie powinna być, oparta na zaufaniu pomiędzy stronami, bowiem jedna ze stron decyduje się pożyczyć określoną kwotę, a obowiązkiem drugiej ze stron jest oddane tej kwoty. O zaufaniu musimy mówić szczególnie w przypadku, gdy nie wiążą pożyczkodawcy, z pożyczkobiorcą, więzy krwi, czyli najczęściej w wypadku pożyczek wśród znajomych.
Ustawodawca przewidział w przypadku takiej umowy konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Obowiązek ten spoczywa na pożyczkobiorcy. Jednocześnie jednak ustawodawca dopuścił w tym zakresie możliwość zwolnienia z PCC, w sytuacji, w której kwota pożyczki od jednego pożyczkodawcy nie przekracza 5 tys. zł. Jednocześnie, jeżeli pożyczkobiorca zdecyduje się na pożyczkę od kilku znajomych limit kwotowy wynosi 25 tys. zł. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że ustawodawca przedmiotowe limity ograniczył do okresu trzech kolejnych lat, liczonych od 1 stycznia 2009 r. W związku z tym pożyczkobiorcy, który pożyczył kwotę w 2014 r., po upływie tego roku będą przysługiwały nowe limity kwotowe.
Tych z Państwa, którzy są zainteresowani tematyką opodatkowania PCC umów pożyczki, zachęcam do lektury mojego e-booka:
http://www.taxfin.pl/podstrona,101,e_book_opodatkowanie_umowy_pozyczki.html

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 ze zm.)
Adrian Bogusławski – redaktor portalu TaxFin.pl, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo oraz studiów podyplomowych z prawa podatkowego. Certyfikowany trener biznesu. Współpracował z najlepszą firmą szkoleniową w kraju (wg. rankingu "Book of Lists 2013”) m.in. przy projektach realizowanych dla Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pracuje w tym podmiocie, przy projektach realizowanych dla jednostki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto współpracuje z jedną z kancelarii prawnych w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnych uwzględnieniem spółek kapitałowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności z zakresu podatku VAT.          

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *