Sekurytyzacja w przedsięwzięciach publiczno prywatnych

Większość przedsięwzięć finansowanych jest poprzez pozyskanie dofinansowania wraz z pozyskaniem kredytowania tzw. wkładu własnego. Nie zawsze jednak finansowanie projektu może zostać przeprowadzone w ten sposób, należy wówczas rozważyć inne możliwości pozyskania źródeł finansowania.

Pozyskanie kredytu nie zawsze jest możliwe, gdyż nawet w przypadku bardzo niskiego ryzyka kredytowego projektu banki mogą odmówić finansowania. Ostatnie miesiące pokazują, że często banki ostrożnościowo wstrzymują (zamrażają) akcję kredytową w celu przeczekania „turbulencji” na rynkach finansowych. Wstrzymanie realizacji projektów inwestycyjnych wiąże się często z utratą pewnych korzyści, jak również może stać się przyczyną otrzymania przez jednostkę budżetową kary umownej. Konsekwencje w takich sytuacjach ponoszą  wyłącznie podatnicy.

Alternatywą może więc być emisja obligacji komunalnych. Jednak emisja taka nie zawsze może okazać się skuteczna. Bank często w takiej sytuacji może odmówić gwarancji emisji, gdyż w przypadku braku zainteresowania będzie zobowiązany do objęcia emisji. W takim przypadku nie będzie się to znacząco różniło od udzielenia kredytu, którego wcześniej  odmówił ze względnu na wstrzymanie zaangażowania własnych środków.

Kolejną możliwością jest partnerstwo publiczno prywatne czyli sytuacja, w której jednostka budżetowa przekazuje część własności inwestycji niezależnemu podmiotowi lub oferuje długoletnie kontrakty zapewniające udział w zyskach z takiego przedsięwzięcia. Zarówno doświadczenia krajowe (płatne autostrady, parki wodne itp.) jak i europejskie (przekazanie części zysków  lotniska w Atenach bankierom z Wall Street) wykazują nieskuteczność takich rozwiązań. Skutecznym rozwiązaniem może okazać się procedura sekurytyzacji (szerzej zostanie to zaprezentowane w następnym artykule cyklu).

Podstawa prawna:
Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości

zobacz również:

Jedna myśl na temat “Sekurytyzacja w przedsięwzięciach publiczno prywatnych”

  1. ZAdanie było wykonane w 2010 r. natomiast płatność miała być w 2011 r. ale data wystawienia f-ry też miała być w roku 2011. Dlatego w planie 2011 umieściliśmy to zadanie. Natomiast umowa na to zadanie konczy się w 2010 r. na 2011 r. przechodzi tylko płatność

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *