Prace nad nowym planem strategicznym EUROSAI w toku

Jacek Jezierski, prezes NIK, na VII Kongresie w Krakowie powiedział, że jasna wizja działania i misja organizacji byłyby niezwykle pomocne w płynnym formułowaniu i realizacji celów krótkoterminowych jak i długoterminowych w obrębie strategii EUROSAI.. Jednocześnie zwrócił uwagę na to, że nie należy to do zadań łatwych. Dlatego też, do jego realizacji powołano wyspecjalizowaną międzynarodową grupę zadaniową, której przewodzi NIK.

Świeża strategia ma znowelizować ustanowione 20 lat temu cele EUROSAI, których wykonaniu ma sprzyjać nowa struktura organizacyjna. Dodatkowo cele strategii są projektowane w sposób zgodny z celami Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI).

Dopracowany już w 2009 roku projekt dokumentu, zanim uzyska ostateczną formę, musi przebrnąć przez wiele etapów konsultacji, wśród członków Zarządu EUROSAI, oraz wszystkich członków organizacji. Finalny projekt dokumentu będzie zatwierdzony przez Zarząd z końcem tego roku lub na początku 2011 i przetłumaczony na 5 języków urzędowych EUROSAI. Nowa strategia będzie oficjalnie obowiązującą po zaakceptowaniu jej przez Kongres EUROSAI w czerwcu 2011 roku w Lizbonie.

NIK/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *