Pracodawca może rozliczyć PIT pracownika

W PIT-12 pracownik oświadcza, że przez cały rok podatkowy uzyskiwał dochody u jednego pracodawcy i nie będzie korzystał z preferencyjnego rozliczenia swoich dochodów (np. z łącznego opodatkowania dochodów małżonków) oraz z ulg podatkowych. Wówczas płatnik oblicza roczny podatek na formularzu PIT-40 i przekazuje go do końca lutego podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu.
Jeśli jednak pracownik w 2010 r. uzyskiwał inne dochody opodatkowane według skali podatkowej, musi rozliczyć się samodzielnie do 2 maja (30 kwietnia przypada na sobotę, dlatego termin złożenia deklaracji ulega przesunięciu na poniedziałek – 2 maja (tj. następny dzień po dniu wolnym od pracy), zgodnie z przepisami ustawy – Ordynacja podatkowa)  na druku PIT-37 albo PIT-36.

Osoba, której rocznego obliczenia podatku dokonał płatnik, a która osiągnęła również przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości, z praw majątkowych, z kapitałów pieniężnych, z działalności gospodarczej opodatkowanej jednolitą stawką 19 proc. lub przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, musi złożyć odrębne zeznania przeznaczone do rozliczenia tych przychodów.

Złożenie oświadczenia PIT-12 i sporządzenie PIT-40 przez płatnika (albo PIT-40A przez organ rentowy) nie pozbawia podatnika prawa do złożenia zeznania (PIT-37 albo PIT-36) według ogólnie obowiązujących zasad. Dotyczy to przykładowo sytuacji, gdy pomimo złożenia oświadczenia pracownik zdecyduje się jednak skorzystać z ulg podatkowych, rozliczyć dochody wspólnie z małżonkiem lub przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

MF/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *