Pracodawca nie zabezpieczy się już wekslem

Praktyki te powodują powstanie roszczeń, które zgodnie z obowiązującym stanem prawnym są nieważne, jednak często pracodawca uzależnia podpisanie umowy o pracę od weksla.
Ustawodawca planuje wprowadzenie kar grzywny dla pracodawców, którzy będą stosować takie praktyki w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.
Reasumując, stosowanie kar umownych w umowach o pracę jest zabronione, jednakże pracodawca nie pozostaje bezbronny na wypadek zniszczeń mienia zakładu pracy spowodowanego przez pracodawcę – może bowiem zastosować umowę o indywidualnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *