Ile w 2010 roku wynosi świadczenie urlopowe?

Warto pamiętać, że do końca stycznia 2010 roku ci pracodawcy jeśli poinformowali o tym fakcie pracowników mogli zrezygnować z wypłacania świadczenia urlopowego.

W 2010 roku świadczenie urlopowe dla zatrudnionego na pełen etat wynosi 1.047,84zł,
Podstawę do ustalenia wysokości świadczenia urlopowego stanowi przeciętne wynagrodzenie z II półrocza 2009 r.  ponieważ jest ono wyższe od wynagrodzenia całorocznego. Wg komunikatu prezesa GUS z dnia 19 lutego wynosiło ono 2.794,25 zł. Przypomnijmy podstawą naliczania świadczeń urlopowych jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2009 r. lub  w drugim półroczu 2009 r. w zależności od tego które z nich jest wyższe.

Warto podkreślić, ze wysokość świadczenia zależy od wymiaru pracy jaki świadczy pracownik i tak dla pracownik zatrudnionego  w normalnych warunkach wynosić ono będzie:

 • Cały etat – 1.047,84 zł
 • ¾ etatu- 785,88 zł
 • Pół etatu – 523,92 zł
 • ¼ etatu – 261,96 zł

Jeśli pracownik wykonuje prace szczególne  o świadczenie urlopowe wyniesie:

 • Cały etat – 1.397,13 zł
 • ¾ etatu- 1.047,85 zł
 • Pół etatu  – 698,57 zł
 • ¼ etatu – 349,28 zł

Wypłata świadczenia urlopowego następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 dni.

Świadczenie urlopowe ma charakter roszczeniowy. Oznacza to, że pracownik może się go domagać, jeżeli spełnił wskazane powyżej wymogi. Pracownik zatem może dochodzić jego wypłaty na drodze sądowej. Roszczenie świadczenia urlopowego ulega przedawnieniu z upływem trzech lat od daty jego wymagalności, czyli podobnie jak świadczenie o urlop. Datą tą w odniesieniu do świadczenia urlopowego będzie ostatni dzień poprzedzający rozpoczęcie urlopu.

W księgach rachunkowych wypłacone pracownikom świadczenie urlopowe zalicza się do kosztów działalności operacyjnej jednostki. Podlega ujęciu w księgach rachunkowych, zapisem:

– Wn Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia) lub konto zespołu 5,

– Ma Rozrachunki z pracownikami.

Od wartości przyznanego pracownikowi świadczenia należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.)

Jedna myśl na temat “Ile w 2010 roku wynosi świadczenie urlopowe?”

 1. Cytowana przez Redakcję interpretacja jest mi znana i przy spełnieniu niektórych jej aspektów podmiot, który reprezentuję mógłby ja przyjąć zakładając, że odnosi sie do stanu analogicznego.
  Przyjmując że możliwe byłoby spełnienie uwarunkowań prawnych zlecenia usługi, która jest w mojej ocenie zasadna, to w dalszym ciagu mam wątpliwości, czy; przy założeniu, że rekompensata nie jest obrotem w rozumieniu VAT i nie podlega opodatkowaniu, to czy podatek naliczony w zakupach służących do wykonywania działalnosci komunikacyjnej, której jednym z elementów jest rekompensata ( Spólka ma prawo do przychodów ze sprzedaży biletów na usługi komunikacji miejskiej objęte bezspornie VAT)może być odliczany w całosci czy proporcjonalnie zgodnie z proporcją (art 90 VAT)
  Podzielam opinię że z punktu widzenia ustawy o rachunkowosci można kwalifikować rekompensatę jako pozostały przychód operacyjny, nie mniej jednak nie stanowiło to dla mnie głownego problemu. Problemem jest niewątpliwie w jaki sposób traktować vat naliczony gdyż w istotny sposób to zagdnienie wpływa na koszty usługi ( ewentualny vat nieodliczony w zakupach zwiększa koszty dzialalnosci podstawowej) Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *