Praktyczne problemy w stosowaniu przepisów akcyzowych 2010/2011

W trakcie konferencji eksperci kancelarii DLA Piper przedstawią najbardziej aktualne i istotne dla firm praktyczne problemy wynikające ze stosowania przepisów akcyzowych 2010/2011.

Poruszone zostaną następujące zagadnienia:
1.    Obrót wyrobami akcyzowymi:
•    Stosowanie EMCS do przemieszczeń wyrobów od 1 stycznia 2011 r. – na co trzeba zwracać uwagę?;
•    Jak dostarczać wyroby akcyzowe przeznaczone na cele inne niż napędowe i opałowe;
•    Zwroty i reklamacje wyrobów akcyzowych – aspekty praktyczne;
•    Sprzedaż wyrobów akcyzowych z obcych składów – odpowiedzialność prowadzącego skład a odpowiedzialność właściciela wyrobów;
•    Import wyrobów w zawieszeniu poboru akcyzy – pierwsze doświadczenia;
•    Dostawy wyrobów z zapłaconą akcyzą do UE – dlaczego organy podatkowe odmawiają zwrotów akcyzy;
•    Zabezpieczenie akcyzowe – praktyczne możliwości zmniejszenia kosztów zabezpieczenia po 1 stycznia 2011 r.

2.    Najczęstsze spory z organami podatkowymi:
•    Rygorystyczne podejście organów podatkowych do spełnienia warunków formalnych w przypadku dostaw wyrobów z obniżonymi stawkami akcyzy lub ze zwolnieniem ze względu na przeznaczenie;
•    Dodatki, domieszki oraz komponenty – brak wyłączenia z opodatkowania wg organów podatkowych;
•    Najczęstsze błędy w ewidencjach akcyzowych prowadzonych przez podatników akcyzy;
•    Normy ubytków akcyzowych – spory podatników z naczelnikami urzędów celnych po 1 marca 2009 r.;
•    Niszczenie wyrobów akcyzowych – warunki odzyskania akcyzy od niszczonych wyrobów wg interpretacji organów;
•    Przekształcenia u podatników akcyzy (np. fuzje i przejęcia) – praktyczne wskazówki, jak uniknąć kłopotów akcyzowych;
•    Skutki zaległości podatkowych u podatników akcyzy – podejście organów podatkowych.

Konferencja jest skierowana do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w podmiotach z branży energetycznej, paliwowej i przemysłowej.
 

 
red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *