Prawie 14 mln zł kary za praktyki \”umów na kolanie\”

Tym samym istnieje ryzyko, że nie do końca ma świadomość swoich praw i obowiązków, które płyną z takiej umowy. Problem ten może pojawiać się szczególnie w wypadku umów zawieranych, czy też zmienianych na odległość.
Takie praktyki były stosowane, jak stwierdził SOKiK, przez Polską Telefonię Komórkową Centertel (Orange Polska), i nałożył na Spółkę karę w wysokości 13 937 400 zł. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał przy tym, że okolicznością łagodzącą były rozmowy, które Spółka prowadziła z firmą kurierską mające na celu zmianę sposobu doręczania umów do klientów Spółki.
Wyrok SOKiK ma dla klientów spółek świadczących usługi telekomunikacyjne, ogromne znaczenie. Pokazuje bowiem, że wywieranie presji i wymóg natychmiastowego podpisania umowy jest sprzeczny z prawem konsumenta do zapoznania się z treścią umowy.
Źródło:

  • Wyrok SOKiK w Warszawie z 2 kwietnia 2014 r. (XVII Ama 51/11) – nieprawomocny
  • www.uokik.gov.pl
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.      

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *