Preferencje w podatku od nieruchomości przy prowadzeniu usług medycznych

Jednocześnie jednak ustawodawca dopuścił stawki preferencyjne (ok. 4-krotnie niższe) w przypadku budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Zatem mowa tu o działalności polegającej na profilaktyce zdrowotnej, przywracaniu do zdrowia i ratowaniu zdrowia.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.)
  • Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *