Priorytety Strategii Europa 2020

Wiceminister Henclewska przedstawiła fundamentalne założenia Strategii Europa 2020. – Najważniejszymi celami do zrealizowania na najbliższe 10 lat są: rozwój gospodarki bazującej na wiedzy, wspieranie nisko-emisyjnych solucji w przemyśle, wydajne wykorzystanie zasobów naturalnych, a także wysoki poziom zatrudnienia – wyliczyła.

Wspomniała, że Rada Europejska na podstawie priorytetów nowej strategii przyjęła konkluzje, skupiające się na realizacji pięciu celów. – Dotyczą one wzrostu wskaźnika zatrudnienia jak również nakładów na prace badawczo-rozwojowe, efektywnej realizacji pakietu klimatycznego, walki z ubóstwem i rozwoju szkolnictwa – powiedziała.

Jak dopowiedziała wiceminister Henclewska, wypełniając cele UE rząd zamiaruje jak najsprawniej przygotować strategie rozwoju na skali krajowej. – Instrumentami będą tzw. inicjatywy przewodnie, na obszarze których Komisja Europejska wskazuje zakresy do realizacji na poziomie unijnym oraz precyzuje swoje oczekiwania wobec krajów członkowskich – poinformowała. Pośród siedmiu inicjatyw są m.in. Unia innowacji, Europejska Agenda Cyfrowa, Polityka przemysłowa w dobie globalizacji i Europejski program walki z ubóstwem.

W opinii wiceszefowej MG, ważnym instrumentem realizacji strategii będzie nieodmiennie Krajowy Program Reform. – Najistotniejszym będzie precyzyjne określenie głównych barier rozwojowych, stojących przed polską gospodarką, a także możliwości ich zniwelowania – podkreśliła wiceminister Henclewska. Ministerstwo Gospodarki, w kooperacji z innymi resortami, do jesieni 2010 r. ma stworzyć nową wersję KPR.

***

W konwencie Priorytety Strategii „Europa 2020” udział wzięli m.in. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Dariusz Szwed, przewodniczący partii Zieloni 2004 oraz Jan Rutkowski, ekonomista Banku Światowego.

 
MG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *