Próbka perfum a podatek dochodowy

W takim wypadku świadczeniobiorca, czyli osoba, która dane próbkę otrzymała, musi się liczyć z powstaniem po jej stronie przychodu, który co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ustawodawca przewidział w tym przypadku jednak zwolnienie z podatku, mające charakter zwolnienia przedmiotowego.
Mianowicie, przekazanie próbki perfum jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych pod warunkiem, że wartość tego nieodpłatnego świadczenia nie przekracza jednorazowo kwoty 200 zł. Ponadto ustawodawca wyłączył z możliwości zwolnienia do w/w kwoty, świadczenia przekazywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby, która pozostaje z tym świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym. Tym samym pracownik lub zleceniobiorca, nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia.
W przypadku próbek perfum znanych marek należy mieć również na uwadze, czy próbka nie przekracza wartości 200 zł, pomimo tego, że ilość perfum jest niewielka.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)
Adrian Bogusławski – redaktor portalu TaxFin.pl, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo oraz studiów podyplomowych z prawa podatkowego. Certyfikowany trener biznesu. Współpracował z najlepszą firmą szkoleniową w kraju (wg. rankingu "Book of Lists 2013”) m.in. przy projektach realizowanych dla Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pracuje w tym podmiocie, przy projektach realizowanych dla jednostki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto współpracuje z jedną z kancelarii prawnych w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnych uwzględnieniem spółek kapitałowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności z zakresu podatku VAT. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *