Problem z Internetem a odpowiedzialność operatora

Powstaje wówczas pytanie, czy pomimo tej czasowej przerwy w dostępie do Internetu, abonent ma obowiązek dokonywania opłaty, czy też może dokonać opłaty pomniejszonej, proporcjonalnie do czasu dostępu do usługi w danym okresie rozliczeniowym? To zależy…
Zależy bowiem od kwestii winy operatora w takim wypadku. Z jednej bowiem strony dostawca usługi telekomunikacyjnej, ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Z drugiej jednak strony nie odpowiada on za brak wykonania tej usługi, jeśli nie ponosi za to winy.
Tym samym w wypadku, gdy problemy z usługą, spowodowane są tzw. siłą wyższą, np. pożarem, powodzią itd., wówczas operator nie poniesie odpowiedzialności. Natomiast w przypadku, gdy problemy wynikają np. z technicznym kwestii nadajnika operatora, wówczas możemy dochodzić odszkodowania.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 ze zm.)
Adrian Bogusławski – redaktor portalu TaxFin.pl, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo oraz studiów podyplomowych z prawa podatkowego. Certyfikowany trener biznesu. Współpracował z najlepszą firmą szkoleniową w kraju (wg. rankingu "Book of Lists 2013”) m.in. przy projektach realizowanych dla Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pracuje w tym podmiocie, przy projektach realizowanych dla jednostki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto współpracuje z jedną z kancelarii prawnych w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnych uwzględnieniem spółek kapitałowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności z zakresu podatku VAT.   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *