Problematyczne zasady rozliczania podatku VAT od usług szkoleniowych

W sprawie ogromnych trudności w implementacji nowych zasad rozliczania podatku VAT od usług szkoleniowych do Prezesa Rady Ministrów wystosowano list otwarty. W liście otwartym zawarta jest prośba o wydanie przez właściwe organy państwowe jednoznacznych interpretacji, które usuną bariery rozwoju i nierówności gospodarcze. Obecny stan rzeczy związany jest z wejściem w życie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów (zobacz – kliknij tu)

List został podpisany przez następujące organizacje:
– Business Centre Club
– Instytut Spraw Publicznych Modzelewski i Wspólnicy
– Krajowa Izba Gospodarcza
– Polska Izba Firm Szkoleniowych
– Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami
– Polskie Towarzystwo Informatyczne
– Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych
– Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”
– Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

 

KIG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *