Korzyści ze współpracy Komitetu Audytu z audytem wewnętrznym. Dla kogo pracuje audytor wewnętrzny? Dlaczego jest niezbędny?

Przedstawiane ono jest pryzmat możliwości osiągnięcia zakładanych celów biznesowych, odpowiadających im ryzyk oraz efektywności istniejących rozwiązań kontrolnych. Innymi słowy, audyt wewnętrzny powinien przedstawiać ocenę czy istniejące kontrole efektywnie adresują i minimalizują ryzyko nieosiągnięcia kluczowych celów biznesowych, a także czy istniejące procesy są właściwie zaprojektowane.
Regularny kontakt audytora wewnętrznego z Komitetem Audytu / Radą Nadzorczą i Zarządem, a w szczególności bilateralny kontakt Zarządzającego jednostką audytu wewnętrznego z Przewodniczącym Komitetu Audytu oraz Prezesem spółki, powinien być postrzegany jako warunek ‘sine qua non’ efektywnego wykonywania obowiązków obu statutowych organów spółki.  To dzięki wzajemnej wymianie informacji i doświadczenia pomiędzy członkami Komitetu Audytu, Zarządem oraz szefem audytu wewnętrznego, możliwe jest efektywne wykorzystanie zasobów umiejscowionych w jednostce audytu wewnętrznego w celu dostarczenia informacji o obszarach wymagających szczególnego zainteresowania, w tym też natychmiastowych działań naprawczych.
Odpowiadając na pytanie czy audyt jest niezbędny, warto przywołać w tym miejscu jedno z angielskich powiedzeń: „Fire is a good servant but a bad master.”, które na język polski tłumaczymy: „Ogień jest znakomitym narzędziem, pod warunkiem że jest pod kontrolą.” Kryzysy ostatnich lat obnażyły smutną prawdę o braku, bądź nieskuteczności istniejących systemów kontrolnych i mocno podważyły zaufanie do praktyk stosowanych przez różne korporacje. Obszar ten wymaga szczególnej uwagi, a audyt wewnętrzny jest nieodzownym elementem proponowanych rozwiązań.

Więcej na temat Komitetu Audytu dowiedzieć się mogą na konferencji nt.: KOMITETU AUDYTU  w oczach inwestora i dyrektora: Co robią komitety, a o czym (nie) piszą w swoich sprawozdaniach? 12 maja 2011 r. Hotel Sofitel Victoria, Warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *