Zmiana systemu FK – o czym warto pamiętać

Na co należy zwrócić szczególna uwagę dokonując wyboru sytemu FK?

1. Wybór programu F-K powinien zostać dokonany po dokładnym sprecyzowaniu wymagań jednostki co do takiego programu
2. Program komputerowy F-K powinien być przydatny, usprawniać codzienną pracę oraz generować dane pozwalające sporządzać sprawozdania finansowe, deklaracje podatkowe i dane umożliwiające skuteczne zarządzanie
3. Uniwersalne programy F-K mają  możliwość szybszego wdrożenia takich programów i niższe koszty zakupu,
4. Standardowe programy są zweryfikowane przez wielu użytkowników, podczas gdy te indywidualne testuje wyłącznie jednostka zlecająca opracowanie takiego programu,
5. Zakup programu tworzonego na zamówienie powinny firmy o nietypowej działalności,
6. Przekazywanie danych pomiędzy programami FK, kadry i płace, magazyn itd.  może być trudne jeśli  programy, które obsługują te funkcje  pochodzą od różnych producentów,
7. zakup zintegrowanego systemu umożliwia stworzenie wspólnej bazy danych, z której korzystać mogą pracownicy całej firmy,
8. rozbudowany system może wymagać zapewnienia sprzętu komputerowego o lepszych parametrach,
9. producent programu powinien mieć renomę i doświadczenie w branży – można prosić o referencje,
10. warto przejrzeć listę referencyjną, tj. listę podmiotów, które zakupiły program. Przeanalizować ją należy pod kątem wielkości i specyfiki działalności firm korzystających z programu. W sytuacji gdy podmiot znajdzie na tej liście znane firmy z tej samej branży i o zbliżonych rozmiarach działalności, warto uzyskać od nich opinię na temat działania programu, a także sposobu wdrożenia, obsługi serwisowej oraz rzeczywistych kosztów eksploatacji,
11. należy się dowiedzieć czy producent dostosowuje oprogramowanie do potrzeb firmy, czy tworzy dodatkowe opcje do programu, czy dba o merytoryczny rozwój programu,
12. jak szybko następuje reakcja  na zmiany w przepisach i odpowiednio często aktualizuje się oprogramowanie,
13. należy rozważyć czy producent lub dostawca zapewnia specjalistyczne porady techniczne i merytoryczne podczas wdrażania i eksploatacji programu oraz szybką i sprawną obsługę serwisową w razie np. awarii,
14. możliwości finansowe jednostki – przy wyborze programu ważne jest oszacowanie kosztów zakupu, wdrożenia i eksploatacji programu F-K.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *