Projekty MSWiA przyjęte przez Komisję Wspólną

– wykaz certyfikatów uprawniających do wykonywania kontroli projektów i systemów teleinformatycznych;
– sprawna komunikacja służb ratowniczych obsługujących numery alarmowe.

Komisja Wspólna uzgodniła także 35 propozycji zmian w prawie i innych aktów prawnych przygotowanych przez rząd, w tym 3 projekty rozporządzeń przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
Poniżej przedstawione są dane propozycje:

– propozycje Ministerstwa Edukacji Narodowej: np. Projekt rozporządzenia w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: drukarz, introligator, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, technik administracji, technik drogownictwa, technik ekonomista, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik pojazdów samochodowych, technik poligraf i technik turystyki wiejskiej;

– propozycje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: np. Projekt rozporządzenia w sprawie dotacji przyznawanym niepublicznym szkołom artystycznym;
propozycje Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: np. Projekt rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych;

– propozycje Ministerstwa Środowiska: np. Projekt rozporządzenia w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

– propozycje Ministerstwa Infrastruktury: np. Projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Kamieniu Pomorskim od strony lądu;

– propozycje Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: np. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego.

W spotkaniu uczestniczył minister Jerzy Miller wraz z Tomaszem Siemoniakiem, sekretarzem stanu w MSWiA. Została wręczona nominacja dla Hanny Majszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów na stanowisko współprzewodniczącej Zespołu do spraw Systemu Finansów Publicznych.

Kolejne spotkanie Komisji Wspólnej przewidziane jest pod koniec sierpnia.

MSWiA / red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *