Propozycje zmian w ustawach energetycznych

Wedle analiz Departamentu Energetyki, niezbędne są modyfikacje w ustawie Prawo energetyczne. Obowiązujący dokument nie bierze pod uwagę założeń nowych dyrektyw UE tzw. trzeciego pakietu liberalizacyjnego. Wdrożenie wymogów unijnych każe uprzednio usystematyzować istniejące regulacje, w tym m.in. wyłączyć z ustawy Prawo energetyczne zagadnień nt. gazu i odnawialnych źródeł energii, które dostaną osobne przepisy.

Ministerstwo Gospodarki zamiaruje wprowadzić w życie przepis dotyczący korytarzy przesyłowych, które usprawnią rozbudowę sieci, poprzez ułatwienia w pozyskiwaniu gruntów pod inwestycje (służebność przesyłu). Przepis dodatkowo ureguluje kwestie wysokości odszkodowań wypłacanych przez przedsiębiorstwa przesyłowe za ustanowienie tej służebności.

MG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *