Przedsiębiorczość w Polsce w 2010 r.

W tym roku opracowanie ekspertów resortu obrazuje, jak polscy przedsiębiorcy walczyli ze spowolnieniem gospodarczym i w jakim stopniu ich działania wpływały na całą gospodarkę.
W 2009 roku kryzys ekonomiczny dość szybko rozwinął się w Polsce, ale na uwagę zasługuje 1,8 % wzrostu PKB, który sprawił, że byliśmy i tak najszybciej rozwijającą się gospodarką w całej Unii Europejskiej.
Wszystkie przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 9 pracowników w 2009 r. odnotowały 1 %-wy  wzrost przychodów z całej działalności, a  koszty pozostały na poziomie 2008 roku, co przyczyniło się do poprawy wyników finansowych: brutto – o 17 %, a netto o 22 %. Przedsiębiorstwa w Polsce przekazują swoje nakłady na innowacje. Polska znajduje się w tej chwili w grupie umiarkowanych innowatorów.
W roku 2009 liczba podmiotów, które na nowo się zarejestrowały wyniosła prawie 350 tys., czyli najwięcej od roku 2000. Ale podniosła się także liczba podmiotów wyrejestrowanych, na co istotny wpływ miała aktualizacja rejestru REGON, wynikająca z wprowadzenia nowej klasyfikacji PKD 2007. Aktywne przedsiębiorstwa wzrosły, a ich struktura nie uległa zmianie. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 99,8 % wszystkich działających firm.

MG / red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *