Przekazanie dywidendy rzeczowej powinno podlegać VAT

Czynność taka stanowi bowiem nieodpłatne przekazanie towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. W konsekwencji podatnik wypłacający dywidendę w postaci rzeczowej zobowiązany będzie do naliczenia VAT z tytułu przekazania tych towarów.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w z 1 stycznia 2011 r., sygn. IPPP1-443-1173/10-3/PR.

Stanowisko zaprezentowane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie należy uznać za błędne. Zaprezentowana interpretacja prowadzi do naruszenia zasady równości opodatkowania przez zróżnicowanie spółek wypłacających dywidendę pieniężną lub niepieniężną. Wypłata dywidendy w formie jednostronnej czynności prawnej nie może być bowiem utożsamiana z odpłatną  dostawą towarów. Za uznaniem poglądu wyrażonego przez Dyrektora Izby Skarbowej za nieprawidłowy przemawia również niedawne orzeczenie WSA w Warszawie z 25 stycznia 2011 r. (sygn. III SA/Wa 3068/10), w którym czynność przekazania znaków handlowych w ramach dywidendy została uznana za niepodlegającą przepisom ustawy o VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *