Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność a upływ 5 lat

Tym samym z podatku dochodowego zwolnione jest zbycie w/w prawa, po upływie 5 lat od nabycia. W obrocie gospodarczym może dojść jednak do nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a następnie przekształcenia tego prawa, w prawo odrębnej własności i kolejno, do odpłatnego zbycia nieruchomości. W tym wypadku, okres 5 lat liczony jest od nabycia ograniczonego prawa, a nie od dnia przekształcenia. Zatem dla celów prawno-podatkowych, w zakresie odpłatnego zbycia nieruchomości, istotne jest określenie daty nabycia.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r.,  poz. 361 ze zm.)
  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 27.02.2014 r. (IPTPB2/415-770/13-2/MR)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *