Zmiana stawki amortyzacji w prawie bilansowym i podatkowym – możliwości wykorzystania, Część 1

Zgodnie z art. 31 ust 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 330 ze zm.) należy  okresowo weryfikować poprawność stosowanych okresów i  stawek amortyzacji środków trwałych. Powodować to będzie odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych.

Przepisy prawa podatkowego pozwalają zawsze obniżać stawki amortyzacyjne dla już użytkowanych środków trwałych od nowego roku podatkowego. Wynika to z art. 22i ust 5 Ustawy  z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) i art. 16i ust 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.), które brzmią:
„Podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.”

Może na pierwszy rzut oka wydaj ci się iż obniżenie stawek amortyzacyjnych nie ma sensu ale….

Przykład
Spółka GABI sp. z o.o. przeprowadziła wstępną analizę planowanych przychodów i kosztów . Stwierdzono iż w 2013, 2014 i 2015  roku spółka będzie ponosiła znaczne straty w tym podatkowe z działalności.  Zarząd jednostki podjął decyzję o obniżeniu stawek amortyzacji podatkowej od 2013 roku. Wydłuży się okres amortyzowania środków trwałych, obniżone zostaną się koszty w rachunkowości i koszty uzyskania przychodu ale dzięki temu:

  • Wartość środków trwałych w bilansie będzie wyższa – poprawia się wskaźniki w analizie finansowej, obraz sytuacji majątkowej jednostki będzie korzystniejszy
  • Spółka będzie miała prawo wrócić do wyższych stawek podatkowych, jeśli prognozy dochodu się poprawią
  • Spółka nie będzie pogłębiała straty podatkowej – istnieje zawsze ryzyko niemożności rozliczenia tej straty w ciągu następnych 5 lat;

Jak zatem widać korzyści dla Spółki mogą okazać się istotne. Ale nie tylko perspektywa strat podatkowych powinna skłonić do zastanowienia się nad możliwością obniżenia stawki. Ale o tym w następnej części.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *