Przesłanki uprawniające do otrzymania wynagrodzenia za przestój

Muszą zostać spełnione jednak określone warunki. Mianowice, przestój w pracy musiał nastąpić z przyczyn, które leżą po stronie pracodawcy. Ponadto przestój nie może nastąpić z winy pracownika. Ostatecznie pracownik musi być gotów do wykonywania danej pracy.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.     

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *