Przetwórstwo przemysłowe, finanse i ubezpieczenia generują najwięcej wpływów budżetowych

Kolejnym głównym sektorem źródeł wpływów z CIT jest szeroko pojęty handel hurtowy i detaliczny (4,8 mld PLN).
W 2014 r. do budżetu państwa wpłynęło z tytułu CIT 29,7 mld PLN, z czego 359 mln PLN zostało wpłaconych przez przedsiębiorstwa zagraniczne. Według danych MF, najmniej wpływów z CIT pochodzi od administracji publicznej i edukacji (na wysokość wpływają ustawowe zwolnień przewidzianych dla tych sektorów). ,,Znikome” dochody budżet państwa osiągnął również z „pozostałej działalności usługowej” (68 mln PLN).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *