Przychód pracownika a delegacja

Natomiast zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.), zwolnione są od podatku PIT właśnie diety i inne należności w okresie podróży służbowej danego pracownika (do wskazanej w Rozporządzeniu wysokości). W związku z tym powstaje pytanie, jak kształtuje się sytuacja podatkowa pracownika, w przypadku gdy pracodawca poniósł wydatki z tytułu np. wyżywienia pracownika podczas delegacji ale wydatki przekraczały kwotę diety. W tym wypadku powstanie dla pracownika przychód, zaś pracodawca (płatnik) będzie zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *