Przychód spółki kapitałowej a darowizna ruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych

Przez otrzymanie rozumiem w tym wypadku przeniesienie prawa własności. W tym wypadku dochodzi do nieodpłatnego świadczenia na rzecz tej spółki, zatem po stronie spółki powstanie przychód z tego tytułu. Spółka nie będzie mogła również skorzystać z możliwości wyłączenia z przychodów nieodpłatnego świadczenia, którą daje art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.). Nie dochodzi bowiem w opisanym przypadku do otrzymania w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.)
  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2013 r. (ILPB3/423-411/13-2/EK)

Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl

 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *