Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu 2021

Rząd przyjął uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok wraz z uchwałą w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2021.

„Rok po wybuchu pandemii w 2020 r. nasza gospodarka wkroczyła na właściwe tory i znalazła się na ścieżce odbudowy. Było to możliwe dzięki podjętym przez rząd działaniom” – mówi minister finansów Magdalena Rzeczkowska. – „Gdy wyniki budżetowe okazały się lepsze od naszych przewidywań, we wrześniu 2021 r. zdecydowaliśmy się na nowelizację ustawy budżetowej. Naszym głównym celem było dalsze wspieranie wzrostu gospodarczego i inwestycji” – dodaje minister.

Wpływ pandemii na gospodarkę

W 2021 r. gospodarka europejska odnotowała silne ożywienie. PKB w Unii Europejskiej zwiększył się o 5,3%, a w III kw. poziom aktywności gospodarczej był już wyższy niż przed wybuchem pandemii COVID-19.

Dochody

Dochody budżetu państwa w 2021 r. wyniosły 494,8 mld zł i były wyższe o ok. 11,9 mld zł (tj. o 2,5%.) w stosunku do kwoty zaplanowanej w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021. W porównaniu do 2020 r. wzrosły o ponad 75 mld zł, tj. nominalnie o 17,9%, a realnie o 12,2%.

Głównym źródłem dochodów budżetu państwa w 2021 r. były dochody podatkowe, które wyniosły 432,2 mld zł i stanowiły 16,5% PKB. Wzrosty w porównaniu z 2020 r. uzyskano głównie z podatku VAT – wzrost o 16,9% r/r, dochodów z podatku CIT – wzrost o 26,8% r/r, PIT – wzrost o 15,4% r/r, akcyzy – wzrost o 5,6% r/r oraz z podatku od kopalin które wzrost o 120,5% r/r.

Dochody z tych źródeł stanowiły razem 85,1% łącznych dochodów budżetu państwa.

Wydatki

Wydatki budżetu państwa, w kwocie ok. 521,2 mld zł, były niższe od zaplanowanych w nowelizacji budżetu na 2021 r. o 0,4%.

W porównaniu z 2020 r. zrealizowane wydatki budżetu państwa w roku 2021 były wyższe o 16,4 mld zł, tj. nominalnie o 3,3%, realnie natomiast były niższe o 1,8 pkt proc.

Udział zrealizowanych wydatków budżetu państwa w 2021 r. w odnotowanym PKB wyniósł 19,9%.

Deficyt

Deficyt budżetu państwa został zrealizowany w wysokości 26,4 mld zł i był niższy o 34,9% od zapisanego w nowelizacji ustawy budżetowej.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o cenach transferowych, zapisz się na webinar

ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *