Rada do Spraw Autostrad do likwidacji?

Rada jest organem opiniodawczym w zakresie m.in. projektów wniosków dotyczących ustalenia lokalizacji, wyników kwalifikacji wstępnej, czy też projektu rozporządzenia dotyczącego ustalania opłat za przejazdy autostradami. W uzasadnieniu projektu czytamy, że powodem likwidacji Rady jest „utrata aktualności zadań należących do zakresu (Jej) działania”. Projekt jest obecnie na etapie konsultacji społecznych, trwają również uzgodnienia międzyresortowe w tym zakresie.

Źródło: www.bip.transport.gov.pl

Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl  

 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *