Rada ECOFIN będzie przeciwdziałać unikaniu opodatkowania

Rada ECOFIN obradowała m.in. nad projektem dyrektywy ustanawiającej środki przeciw praktykom unikania opodatkowania oraz nowelizację dyrektywy w sprawie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w obszarze opodatkowania oraz planem działań.
Podczas zgromadzenia przyjęta została rekomendacja dla Parlamentu Europejskiego ws. udzielenia KE absolutorium z wykonania budżetu UE za 2014 r. oraz wytyczne, w oparciu o które zostanie przygotowany projekt budżetu UE na rok 2017.
Zgodnie z zapowiedziami polskiego MF, priorytetem Prezydencji holenderskiej jest wprowadzenie w trakcie tego półrocza unijnego pakietu przeciwdziałania optymalizacji podatkowej zawierającego klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *