Realizacja dochodów budżetu państwa z podatku od gier

Plan dochodów budżetu Polski na 2010 rok z podatku od gier przewiduje dochody z tej racji na sumę 1.570 mln zł,  więc aż o 8 mln zł więcej ponad przyjęty plan w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2009.

Stopień realizacji dochodów z gier za pierwsze półrocze 2010 r. pokazuje brak zagrożenia dla osiągnięcia zaplanowanych w 2010 roku dochodów budżetu państwa z tej racji.

Wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku od gier w II kwartale br. podwyższyły się w porównaniu z I kwartałem br. o 29,7 mln zł.

MF/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *