Rekordowy wzrost maksymalnych stawek podatków lokalnych

W 2023 r. maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną średnio o 11,8 proc. – wynika z obwieszczenia resortu finansów. Podwyżka ma związek z inflacją.

W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów. Dotyczy górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. poz. 731).

Zgodnie z dokumentem maksymalne stawki zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r., który wyniósł 111,8. Oznacza to, że nastąpił ich realny wzrost o 11,8 proc. W ubiegłym roku wskaźnik wzrósł o 3,6 proc.

Maksymalna stawka podatku od nieruchomości mieszkalnych wzrośnie do 1 zł za 1 m kw. powierzchni, czyli o 11 gr. Z kolei górna, dopuszczalna stawka podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie w przyszłym roku 28,78 zł od 1 m kw. powierzchni, a więc o ponad 3 zł więcej niż obecnie.   

Zgodnie z przepisami decyzje o ewentualnych zmianach wysokości stawek podatków i opłat lokalnych podejmują rady gmin.     

Podatek od gruntów   

 •  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  1,16 zł od 1 m kw. powierzchni,   
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,   
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł od 1 m kw. powierzchni,   
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w przepisach – 3,81 zł od 1 m kw. powierzchni;    

Podatek od budynków lub ich części:   

 • mieszkalnych – 1 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,   
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,78 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,   
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,   
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,   
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,71 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;   a) 

Podatek od środków transportowych

 • Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
  • od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1020,16 zł,   
  • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1701,84 zł,   
  • powyżej 9 ton – 2042,19 zł,   
 • Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3897,01 zł.   
 • Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 2382,52 zł. 
 • Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – (do 36 ton włącznie – 3012,13 zł; powyżej 36 ton 3897,01 zł).   
 • Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 2042,19 zł.   
 • Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (do 36 ton włącznie – 2382,52 zł; powyżej 36 ton – 3012,13 zł).   
 • Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy (mniejszej niż 22 miejsca – 2411,44 zł; równej lub większej niż 22 miejsca – 3048,71 zł).   

Opłaty   

 • targowa, nie może przekroczyć 953,38 zł dziennie,   
 • miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, nie może przekroczyć 2,80 zł dziennie,   
 • miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej, nie może przekroczyć – 3,94 zł dziennie,
 • uzdrowiskowa, nie może przekroczyć – 5,40 zł dziennie,   
 • od posiadania psów – 150,93 zł   
 • część stała opłaty reklamowej nie może przekroczyć 3,14 zł dziennie   
 • część zmienna opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,28 zł od 1 m kw. pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *