Reprezentacja w spółce akcyjnej w organizacji

Jednak ustanowienie tych organów nie jest obligatoryjne już na tym etapie. Mianowicie, w przypadku nieustanowienia tych organów, do czasu ustanowienia zarządu, spółkę w organizacji mogą reprezentować wszyscy założyciele. Mogą oni działać łącznie albo przez pełnomocnika, ustanowionego jednomyślną uchwałą.

Źródło: Źródło: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 ze zm.)

Adrian Bogusławski, Redakcja Portalu

 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *