Rewolucyjny wyrok NSA w sprawie opodatkowania konkursów organizowanych na rzecz osób fizycznych

Dotychczas, przedmiotowe zagadnienie budziło również wątpliwości fiskusa, gdyż linia interpretacyjna jest niejednolita w tym zakresie. Część organów podatkowych wskazuje, iż nagrody otrzymywane w konkursach przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowią przychód z prowadzonej przez te osoby działalności i fakt ich przekazania nie obciąża organizatora konkursu dodatkowymi obowiązkami podatkowymi w zakresie płatnika podatku PIT.
Jednocześnie część organów podatkowych stoi na stanowisku, iż zarówno dla przedsiębiorców jak i konsumentów powinny być stosowane te same zasady rozliczenia nagród otrzymywanych w konkursach czego wynikiem jest nałożenie na organizatorów akcji marketingowych obowiązków w zakresie pobrania należnego podatku PIT i wpłacenia go do właściwego urzędu skarbowego oraz złożenia rocznej deklaracji PIT-8AR. Powyższe oznacza, iż organizator akcji marketingowej przed wydaniem zwycięzcy konkursu nagrody pieniężnej powinien potrącić z niej kwotę 10% tytułem zaliczki na podatek PIT (natomiast w przypadku nagród rzeczowych, organizator powinien pobrać od nagrodzonego należną kwotę zaliczki stanowiącą 10% wartości wydawanej nagrody rzeczowej).1
Naczelny Sąd Administracyjny podzielił zdanie drugiej części linii orzeczniczej i interpretacyjnej wskazując wyraźnie, iż ,,(…) jeżeli Skarżąca Spółka organizuje przedsięwzięcie spełniający wymogi przypisane właśnie konkursowi, to otrzymane przez uczestników wygrane stanowią przychód z konkursu. Tego zaś rodzaju przychód podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym bez względu na fakt, czy uzyskał go przedsiębiorca, czy też osoba nieprowadząca działalności gospodarczej (…).”
Przedmiotowy wyrok, choć nie wydawany w składzie siedmiu sędziów wyznacza dominującą linię orzeczniczą i interpretacyjną w zakresie opodatkowania PIT akcji marketingowych organizowanych na rzecz osób fizycznych. Jednocześnie, skutki opinii, iż ustawodawca chcąc wyłączyć z zakresu stosowania art. 30 ust. 1 pkt 2 UoPIT nagrody związane ze sprzedażą premiową, otrzymywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, uczyniłby to wyraźnie, mogą okazać się zbyt restrykcyjne dla organizatorów akcji marketingowych. Niewywiązanie się z obowiązków płatnika podatku PIT (tj. niepobranie 10% zaliczki i niesporządzenie deklaracji PIT-8AR) narazi organizatora na odpowiedzialność podatkową i karnoskarbową.
Autor:
\"\" Mateusz Cedro – prawnik, Partner w kancelarii doradztwa podatkowego LTC Aquila Sp. z o.o. Współpracuje od 2011 r. z podmiotami zajmującymi się obsługą prawo – podatkową podmiotów gospodarczych – obecnie z Kancelarią Zarzycki & Wspólnicy. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych, sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży stalowej i marketingowej oraz uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych oraz korzystania z samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w prawie spółek, cenach transferowych oraz VAT/CIT/PIT. Pan Mateusz Cedro jest również autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. do miesięcznika TaxFin.pl, Kontrole w Firmie, Wiedza i Podatki oraz autorem działu Orzecznictwo miesięcznika TaxFin.pl

 

\"\"
1) TAK: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 18 listopada 2012 r., sygn.: III SA/Wa 203/12.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *