Rok funkcjonowania centrum kompetencyjnego branży elektronicznej

Według opublikowanych danych UKS w Olsztynie od 2012 r. do 2015 r. zakończył 565 postępowań kontrolnych i ujawnił nieprawidłowości podatkowe na kwotę ponad 4 mld PLN. Wydaje się że taka specjalizacja pracy urzędników jest zasadna, gdyż w wyniku samego wprowadzenia ostatnich zmian w zakresie podatku VAT w zakresie odwrotnego obciążenia na elektronikę nastąpił spadek eksportu telefonów komórkowych w lipcu w stosunku do czerwca o 75 % a w sierpniu o 87 % (dotychczas Polska była eksporterem netto telefonów komórkowych co było zaskakujące z uwagi na fakt, iż ich nie produkuje!). Niestety sama konferencja nie podsumowała wyników osiągniętych przez centrum kompetencyjne branży elektronicznej przy UKS w Olsztynie co może świadczyć, iż rok funkcjonowania ww. centrum nie okazał się tak owocny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *