Ryczałt jedynie od otrzymanego czynszu

Forma ryczałtowego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu najmu została uregulowana w ustawie z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Z 1998 Nr 144, poz. 930 z późn. zm.). Jedną z korzyści płynącą z wyboru tej formy opodatkowania jest uregulowany w art. 6 ust. 1a ustawy szczególny sposób powstawania przychodu z tytułu najmu. Trzeba bowiem pamiętać, iż zasadą ogólną w przypadku podatków dochodowym jest opodatkowanie przychodów należnych, choćby nie zostały uregulowane (tzw. zasada memoriałowa). Natomiast w opisywanym przypadku opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu podlegają jedynie otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne. Tym samym w sytuacji, gdy lokator nie ureguluje należności z tytułu najmu podatnik nie wykazuje przychodu do opodatkowania, mimo iż czynsz za dany okres stał się wymagalny. Z kolei w przypadku gdy czynsz zostanie uiszczony jedynie częściowo opodatkowaniu będą podlegały kwoty faktycznie otrzymane.

Odpowiadając na drugie pytanie Czytelnika dotyczące możliwości pomniejszenia przychodu z tytułu najmu o koszty z nim związane (w postaci wydatków poniesionych na kredyt hipoteczny) należy zwrócić uwagę, iż forma ryczałtowa opodatkowania polega na wprowadzeniu niższej stawki podatku (zasadniczo 8,5%) w porównaniu do stawek progresywnych (18% i 32%). Jednakże, jakby w zamian za wybór formy zryczałtowanej, podatnik traci możliwość pomniejszania przychodów o koszty ich uzyskania. Wspomniana reguła w przypadku ryczałtu z tytułu najmu wynika z art. 12 ust. 2 cytowanej ustawy, który przewiduje, iż podatek zryczałtowany pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Tym samym Czytelnik nie będzie miał możliwości zaliczenia do kosztów, a tym samym pomniejszenia podstawy opodatkowania ryczałtem, wydatków poczynionych na kredyt hipoteczny.

2 myśli na temat “Ryczałt jedynie od otrzymanego czynszu”

  1. Jakie są możliwości zmiany w ciągu roku z ryczałtu na skalę? Czy warto otworzyć działalnosc gosp i uznać, ze lokal jest lokalem tej działalnosci?

  2. No tak, ale czy doradca podatkowy może bronić się twierdząc, że to klient kłamał? Jak to się ma do obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *